Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Filologiczno-Historyczny

Wydział

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakwaterowanie w Domach Studenta

Osiedle Akademickie zaprasza studentów, pracowników i osoby spoza Uczelni do korzystania z miejsc noclegowych w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku. Szczegóły naszej oferty na Stronie Osiedla Akademickiego.

Na terenie Osiedla Akademickiego działają: - Klub Studencki - harmonogram imprez zostanie przedstawiony 1.10.2018 r., aktualne informacje pod adresem:

https://www.facebook.com/Klub-Studencki-WW-451452115300047/

stołówka, w remoncie.

Osiedle Akademickie jest jednostką organizacyjną Akademii Pomorskiej w Słupsku. Strukturę organizacyjną OA, przepisy porządkowe i zasady współżycia mieszkańców Domów Studenta nr 1, nr 3 i nr 4 określają:

Miejsce w Domu Studenta

Studenci, zamierzający ubiegać się o miejsce w Domu Studenta na kolejny rok akademicki, powinni złożyć wniosek o przydział miejsca w Domu Studenta do 30 czerwca.

Osoby przyjęte na I rok studiów, zainteresowane zamieszkaniem w Domu Studenta, ww. wnioski składają po przyjęciu na studia.

Wniosek o miejsce w DS 2018:

Studenci studiów niestacjonarnych, zamierzający korzystać z noclegów w Domach Studenta, powinni we własnym zakresie dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem ok. jednego miesiąca. W okresie krótszym nie gwarantujemy wolnych miejsc.

Wniosek o przydział miejsca w Domu Studenta, (pobrany ze strony) można składać:

  • osobiście - w administracji Domu Studenta nr 1, nr 3, nr 4 lub w administracji Osiedla Akademickiego, Dom Studenta nr 3, pokój nr 2,
  • pocztą elektroniczną na adres: osiedle@apsl.edu.pl 
  • pocztą tradycyjną, na adres: Akademia Pomorska w Słupsku, Osiedle Akademickie, ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk.

Kierownik Osiedla Akademickiego poinformuje zainteresowanych studentów o przyznanych miejscach w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku, zamieszczając listę przydziału miejsc w domach studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku, przed rozpoczęciem roku akademickiego, na stronie www.apsl.edu.pl.

Lista osób, którym przydzielono miejsce w Domach Studenta:

Szczegółowych informacji w sprawie przydziału miejsc i zakwaterowania udzielają administratorzy Domów Studenta

Opłaty

Studencka miesięczna opłata za 1 miejsce w Domu Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku w roku akademickim 2018/2019 wynosi odpowiednio:

  • w pokoju 2-osobowym: 380 zł
  • w pokoju 3-osobowym: 320 zł
  • w pokoju 4-osobowym: 280 zł
  • za samodzielne zamieszkanie w pokoju: 520 zł

Poniżej Zarządzania Rektora AP w sprawie opłat za korzystanie z miejsc w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku dotyczące:

- odpłatności studentów i doktorantów Zarządzenie nr R.021.50.18 

https://fs.siteor.com/apsl/article_attachments/attachments/173107/original/R.021.50.18.pdf?1526465933

- odpłatności nauczycieli akademickich, Zarządzenie nr R.021.52.18

https://fs.siteor.com/apsl/article_attachments/attachments/173110/original/R.021.52.18.pdf?1526466470

- odpłatności za doraźne korzystanie z miejsc noclegowych w Domach Studenta, Zarządzenie R.021.51.18

https://fs.siteor.com/apsl/article_attachments/attachments/173108/original/R.021.51.18.pdf?1526466175

Dom Studenta nr 1 oferuje pokoje 3 i 4 - osobowe, Domy Studenta nr 3 i 4 oferują pokoje 2-osobowe.

Pokoje jednoosobowe będą przyznawane w miarę dostępności wolnych pokoi. Osiedle Akademickie w ramach wolnych miejsc oferuje na zasadach komercyjnych możliwość wynajęcia pokoju w Domach Studenta. Oferta na stronie Osiedla Akademickiego.

Zobacz:

Adresy Administracji Osiedla Akademickiego 

Znajdziesz nas tutaj