Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Filologiczno-Historyczny

Instytut Polonistyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Przewody doktorskie

WYPROMOWANE DOKTORATY:

Dr  Ewelina Iwańska
Temat:  Rosyjskie tropy Mariusza Wilka
Promotor: dr hab., prof. AP Tadeusz Sucharski
Recenzenci:
Prof. dr. hab. Andrzej de Lazzari (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna)
Dr hab. prof. UG Elżbieta Mikiciuk (Uniwersytet Gdański)
Data nadania: 17 maja  2017 r. – obrona z wyróżnieniem

Dr Kozłowski Paweł Stefan
Temat: Strategie dramatyzacji w „Ulissesie” Jamesa Joyce’a
Promotor: dr, prof. AP Katarzyna Jerzak
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Krause
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Anna Krajewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
Data nadania: 21 czerwca 2017 r. – obrona z wyróżnieniem

Dr Zbigniew Marecki
Temat: Nowy Sentymentalizm? Światopogląd i poetyka współczesnej polskiej powieści dla kobiet  
Promotor: dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski
Recenzenci:
Prof. zw. dr hab. Bogumiła Kaniewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. zw. dr hab. Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański)
Data nadania: 6 czerwca 2018 r.

Dr Dariusz Majkowski 
Temat: Stanisław Janke. Twórca literatury kaszubskiej i polskiej 
Promotor: dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP
Recenzenci:
ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) 
prof. dr hab. Tadeusz Linkner (Uniwersytet Gdański)
Data nadania: 3 kwietnia 2019 r. – obrona z wyróżnieniem

 

OTWARTE PRZEWODY DOKTORSKIE:

Mgr Anna Maria Krasucka
Temat: Światy Michała Walczaka
Promotor: dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP
Data wszczęcia przewodu:  20. 02. 2019 r.

Mgr Maxim Ponomarenko
Temat: Ontologia i poetyka twórczości Jurija Kuzniecowa
Promotor: prof. dr hab. Galina Nefagina, prof. zw. AP
Data wszczęcia przewodu:  20. 02. 2019 r.

Mgr Pańczyk Katarzyna
Temat: Tożsamość człowieka i cywilizacja sowiecka. O Witoldzie Olszewskim autorze powieści „Budujemy kanał”
Promotor: Dr hab. prof. AP Tadeusz Sucharski
Data wszczęcia przewodu: 21. 06. 2017 r.

Mgr Betkowska Jolanta
Temat: Polski dramat ludowy (1945-1989)
Promotor: dr hab. prof AP Anna Sobiecka
Data wszczęcia przewodu: 21. 06. 2017 r.

Mgr Dec Dorota
Temat: Objawić, uzasadnić i postanowić. Norwid i sztuka polska
Promotor: dr hab. prof. AP Sławomir Rzepczyński
Data wszczęcia przewodu:10. 01. 2018 r.

Mgr Mielczarek Kinga
Temat: Maria z Brzezinów Sadowska. Tożsamość literacka. Poetyka. Recepcja
Promotor: dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski
Data wszczęcia przewodu:14. 03. 2018 r.

Mgr Majkowski Dariusz
Temat: Stanisław Janke. Twórca literatury kaszubskiej i polskiej
Promotor: dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska
Data wszczęcia przewodu: 14. 03. 2018 r.

Mgr Ziemba Monika
Temat: Muzyczność w wybranych dramatach początku XX wieku
Promotor: dr hab. prof. AP Anna Sobiecka
Data wszczęcia przewodu: 11. 04. 2018 r.

Mgr Szymańska Katarzyna
Temat: Kobiety: wiedza i magia. Wieszczki, wiedźmy, czarownice w literaturze polskiej XIX wieku
Promotor: dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska
Data wszczęcia przewodu:  11. 04. 2018 r.

Mgr Bożena Ugowska
Temat: Detal i panorama. O twórczości kaszubskiej Stanisława Pestki
Promotor: dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska
Data wszczęcia przewodu: 16. 05. 2018 r.

Mgr Łukasz Zołtkowski
Temat: Paweł Szefka. Pomiędzy etnografią a dramaturgią kaszubską
Promotor: dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska
Data wszczęcia przewodu: 16. 05. 2018 r.

Mgr Maria Galimska
Temat: Мисmификации в русской лиmераmурe XX-XXI века
Promotor: prof. zw. dr hab. Galina Nefagina
Data wszczęcia przewodu: 16. 05. 2018 r.

Mgr Rafał Foltyn
Temat: Obraz Słowiańszczyzny północno-zachodniej w polskiej literaturze pięknej od schyłku Oświecenia do Młodej Polski
Promotor: dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski
Data wszczęcia przewodu: 6. 06. 2018 r.

Mgr Grzegorz Sierocki
Temat: W głąb żydowskiego świata skazanego na Zagładę. „Chleb rzucony umarłym” Bogdana Wojdowskiego oraz „Spowiedź” Calka Perechodnika
Promotor: dr hab. prof. AP Tadeusz Sucharski
Data wszczęcia przewodu: 6. 06. 2018 r.

Mgr Zuzanna Szwedek
Temat: Na drodze ku wolności. Twórczość literacka Lecha Bądkowskiego 
Promotor: dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski
Data wszczęcia przewodu: 17. 10. 2018 r.

Mgr Bożenna Sucharska
Temat: Język pamięci w tekstach Henryka Grynberga, Mariana Marzyńskiego i Georgea Dynina
Promotor: dr Katarzyna Jerzak, prof. AP
Data wszczęcia przewodu: 9. 01. 2019 r.

Mgr Jora Vaso
Temat: The Chronotope of Return: The Remodeling of Memory in Modern Literature and Art
Promotor: dr Katarzyna Jerzak, prof. AP
Data wszczęcia przewodu: 9. 01. 2019 r.

Mgr Kleitia Vaso
Temat: Indirect Confession: Autofiction in the Modern Essay
Promotor: dr Katarzyna Jerzak, prof. AP
Data wszczęcia przewodu: 9. 01. 2019 r.

Mgr Joanna Nowak
Temat: Rockmani-autobiografiści. Tematy i poetyka
Promotor: dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP
Data wszczęcia przewodu: 9. 01. 2019 r.

mgr Katarzyna Wasyl  
Temat: Twórczość Malwiny Meyersonowej i Anieli Kalla (Korngut). Konteksty literackie i tożsamość 
Promotor: dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP
Data wszczęcia przewodu:  3. 04. 2019 r.

Mgr Justyna Borkowska 
Temat: Moralistyka w twórczości literackiej i publicystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza 
Promotor: dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP 
Data wszczęcia przewodu:  3. 04. 2019 r.

Mgr Alicja Balcerzak 
Temat: Dziewczyny i wojna. Doświadczenia II wojny światowej w pamiętanikach dziewcząt 
Promotor: dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP
Data wszczęcia przewodu:  3. 04. 2019 r.

Mgr Jarosław Ellwart 
Temat: Człowiek na pograniczu. Proza Jana Piepki 
Promotor: dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP
Data wszczęcia przewodu:  3. 04. 2019 r.

Mgr Jaromir Szroeder 
Temat: Literatura, dramaturgia i działalność artystyczna braci Antoniego i Aleksego Peplińskich 
Promotor: dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP
Data wszczęcia przewodu:  3. 04. 2019 r.

Mgr Iwona Płóciennik 
Temat: „Nowa epoka odrodzenia języka”? Norwida myślenie o polszczyźnie 
Promotor: dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP
Data wszczęcia przewodu:  3. 04. 2019 r.

Znajdziesz nas tutaj