Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Filologiczno-Historyczny

Instytut Polonistyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Teorii Literatury i Badań Kulturowych

Kierownik zakładu:
dr hab. prof. AP Tomasz Tomasik

Skład osobowy:
dr hab. prof. AP Anna Sobiecka
dr Janusz Bohdziewicz
dr hab. prof. AP Bernadetta Żynis

 

ZAKŁAD TEORII LITERATURY I BADAŃ KULTUROWYCH

Badania prowadzone w ramach Zakładu mają z założenia charakter inter- i transdyscyplinarny: wykorzystują teorie wypracowane przez współczesną humanistykę do analiz literaturoznawczych i kulturoznawczych. Koncentrują się w szczególności na literaturze w odniesieniu do kontekstów pozaliterackich (filozofia, antropologia, religia, postreligijność, postsekularyzm, tożsamość, cielesność, płeć kulturowa, wizualność, oralność-piśmienność-elektralność). W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się także różne formy kultury widowiskowej (teatr, telewizja, media, performatyka).

Pracownicy Zakładu przynależą do towarzystw i rad naukowych oraz biorą czynny udział w pracach komitetu redakcyjnego Rocznika Słupskiego „Świat Tekstów”.

BADANIA NAUKOWE PRACOWNIKÓW

Anna Sobiecka, dr hab. prof. nadzw. Akademii Pomorskiej w Słupsku
 • historii teatru i dramatu polskiego XIX i XX wieku;
 • pogranicze badań teatralnych i transkulturowych
 • najnowszy dramat polski Made in Poland
 • formy teatru lokalnego

Członkowstwo:

 • Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

 

Bernadetta Żynis, dr hab.
 • poststrukturalne badania literaturoznawcze (perspektywa genderowa, posthistoryczna, postreligijna, performatywna)
 • sacrum (po)nowoczesne, postreligijność
 • figura anioła w literaturze współczesnej
 • współczesne teorie tożsamościowe
 • cielesność w literaturze od romantyzmu do współczesności
 • relacje rodzinne: matka - córka w prozie współczesnej

 

Tomasz Tomasik, dr hab.
 • literatura polska XX i XXI wieku (szczególnie:      Janusz St. Pasierb, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Wisława      Szymborska)
 • związki literatury ze sztuką (kategoria ekfrazy,      motyw zamku w literaturze)
 • inspiracje filozoficzne w literaturze
 • reprezentacje męskości w literaturze i kulturze      współczesnej (szczególnie męskość w kontekście doświadczenia wojennego,      męskie rytuały)

Członkowstwo:

 • Rada Naukowa Warsztatów Herbertowskich
 • Fundacja im. Janusza St. Pasierba

 

Janusz Bohdziewicz, dr
 • antropologia kultury w perspektywie teorii      mediów: próba stworzenia ogólnej teorii kultury w obliczu zmiany,      związanej z przychodzącą po oralności i piśmienności elektralną fazą      rozwoju cywilizacji
 • komparatystyczna analiza rozlicznych zjawisk z      wielu obszarów kultury i refleksji nad nią (szczególnie literatury, filmu,      telewizji, nowych mediów, performatyki, religii/myśli postsekularnej,      hermeneutyki i współczesnej myśli „po-filozoficznej”, badań nad      umysłem/sztuczną inteligencją/inteligencją zbiorową i rzeczywistością      rozszerzoną/AR)

Członkowstwo:

 • Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne

 

Znajdziesz nas tutaj