Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Filologiczno-Historyczny

Instytut Polonistyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Językoznawstwa i Edukacji Polonistycznej

Kierownik zakładu :
dr hab. prof. AP Grażyna Lasoń–Kochańska

Skład osobowy:
dr Grażyna Różańska
dr Marek Kaszewski
dr Łukasz Trzeciak

Problematyka badawcza:

Wczesne słowiańskie przekłady biblii, leksyka, słowotwórstwo i fleksja języka polskiego oraz innych języków słowiańskich w perspektywie historycznej, gramatyka historyczna języków słowiańskich i gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego.
Onomastyka, dialektologia pomorska – dialekt kociewski i borowiacki.
Język pisarzy, związki metod opisu językoznawczego i specyfiki interpretacji dzieła literackiego.
Ponadto pracownicy Zakładu prowadzą badania zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, genderu i feminizmu w literaturze, twórczości K. Zawistowskiej i M. Wolskiej oraz problematyki kształcenia polonistycznego w perspektywie kulturowej.

Znajdziesz nas tutaj