Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Filologiczno-Historyczny

Instytut Polonistyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich

Kierownik zakładu :
dr hab. prof. AP - Elżbieta Kal

Skład osobowy:
dr hab. prof. AP - Adela Kuik-Kalinowska
dr hab. prof. AP - Daniel Kalinowski

 

ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTURY I BADAŃ KASZUBSKO-POMORSKICH jako samodzielna jednostka badawcza w Instytucie Polonistyki powstał w 2008 r., rozszerzając zakres działalności istniejącej w latach 2003-2008 Pracowni Kultury Literackiej Pomorza. Swoją działalność naukową realizuje w przestrzeni badań antropologii literatury, pomorzoznawstwa i kaszuboznawstwa.

BADANIA NAUKOWE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach :

 1. Stosunki między różnojęzykowymi literaturami.
 2. Relacje między literaturą a innymi sztukami (np. malarstwo, fotografia, muzyka).
 3. Relacje między literaturą a innymi sferami pozaartystycznej działalności intelektualnej (dyskurs religioznawstwa, dyskurs polityki).
 4. Antropologia interkulturowa w medium literackim; badania porównawcze nad zachowaniami i systemami kulturowymi, w tym także miejscem literatury w różnych systemach kulturowych (np. tradycja kaszubska a polska, chrześcijański a buddyjski model widzenia świata).
 5. Teoria i metodologia antropologii literatury i komparatystyki (teorie dialogu interkulturowego, zagadnienia intertekstualności, teorie recepcji, kaszubistyka, slawistyka).

INICJATYWY BADAWCZE :

 1. Konferencje Kaszuboznawcze (Bytów – 12 edycji).
 2. Międzynarodowe Konfrontacje Kulturowe Wielkie Pomorze (Słupsk – 4 edycje, projekty organizowane we współpracy polsko-niemieckiej).
 3. Współopracowanie serii wydawniczej Biblioteka Pisarzy Kaszubskich.
 4. Współpraca w opracowaniu Encyklopedii Gdańska.
 5. Organizacja Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjno-Metodycznych Nauczania Języka Kaszubskiego (4 edycje, jedna z nich finansowana w ramach projektu UE).
 6. Współuczestnictwo w projekcie: Nowy regionalizm w badaniach literackich (KNoL PAN, w ramach projektu współorganizacja ogólnopolskiej konferencji Geografia wyobrażona regionu)
 7. Prowadzenie wykładów i zajęć konwersatoryjnych w ramach wymiany naukowej
 8. (stanowisko: profesor wizytujący, Uniwersytet im. J. Kupały w Grodnie, w roku akadem. 2013/2014).

 

 

Znajdziesz nas tutaj