Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Filologiczno-Historyczny

Instytut Historii i Politologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studia Doktoranckie

 

Akademia Pomorska w Słupsku zaprasza na studia doktoranckie w zakresie historii.
Dokumenty należy złożyć w terminie do 10 września 2018 r.
w Biurze Rekrutacji Akademii Pomorskiej w Słupsku (I piętro, ul. Boh. Westerplatte 64), tel. 59 84 05 950.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia III stopnia odbędzie się 12 września 2018 r., o godz. 10.00, w sali 47, na Wydziale Filologiczno-Historycznym (ul. Arciszewskiego 22a).
Komplet dokumentów powinien zawierać:

  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz, który generuje się pod koniec logowania),
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego lub równorzędnego,
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata poświadczoną przez upoważnionego pracownika Akademii Pomorskiej,
  • oryginał wniesienia opłaty rekrutacyjnej na nr konta bankowego wskazany podczas internetowej rejestracji,
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, bądź popularno-naukowe. Więcej informacji

Kandydaci na studia doktoranckie zobowiązani są zalogować się w internetowym systemie rekrutacji, a następnie dostarczyć komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Przyjęcia kandydatów na studia doktoranckie zostaną przeprowadzone na podstawie  listy rankingowej kandydatów, będącej wynikiem postępowania  kwalifikacyjnego.
 

Instytut Historii i Politologii od 2012 roku prowadzi nieodpłatne studia trzeciego stopnia (doktoranckie). Trwają one cztery lata. Według założeń mają zakończyć się obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Od kandydatów nie jest wymagane ukończenie studiów historycznych (poważna część doktorantów ich nie ukończyła). Nasi doktoranci nie płacą kosztów obrony doktoratu.

Obecnie w Instytucie studiuje ponad 60 doktorantów, którzy uczestniczą w seminariach prowadzonych przez profesorów, specjalistów epok od średniowiecza do czasów najnowszych. Zajęcia zwykle odbywają się raz w tygodniu, popołudniami. Wyróżniający się doktoranci (około 30%) otrzymują stypendia doktoranckie oraz granty na badania naukowe. Możliwe są też inne rodzaje stypendiów (również socjalne, dla osób niepełnosprawnych).

Chętnych zapraszamy na  rekrutację w przyszłym roku.

 

Kierownikiem studiów doktoranckich na kierunku Historia jest dr hab. prof. ndzw. Agnieszka Teterycz-Puzio

Dyżury:  środa w godz. 17.00-18.30, w pokoju nr 48 Wydziału Filologiczno-Historycznego, ul. Arciszewskiego 22a.

Kontakt :

E-Mail 1 : agnieszka.teterycz-puzio@apsl.edu.pl
E-Mail 2 : atpuzio@op.pl

Najważniejsze regulaminy, programy i druki do pobrania:

 

Znajdziesz nas tutaj