Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Filologiczno-Historyczny

Instytut Historii i Politologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Otwarte przewody doktorskie

Otwarte przewody doktorskie w Instytucie Historii i Politologii

Aktualizacja:

DataImię i nazwiskoTytułPromotor
2019.04.15Patrycja JędrzejewskaKsiąże Warcisław IV (ok. 1290 - 1326) i Pomorze jego czasów.dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP
2019.04.15Joanna GliszczyńskaCzechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1934-1938prof. dr hab. Piotr Kołakowski, prof. zw. AP
2019.04.15Iwona Kubasik-RompaDuchowieństwo katolickie diecezji chłemińskiej za rządów biskupa Augustyna Rosentretera (1899-1926)ks. dr hab. Józef Szymański, prof. AP
2019.04.15Patrycja OsińskaStanisław Zenon Zakrzewski (1890-1976). Życie i działalnośćprof. dr hab. Wojciech Skóra, prof. zw. AP
2019.04.15Marek SłońMiędzy Berlinem a Moskwą. Wpływ polityki równowagi na bezpieczeństwo państwa polskiego w latach 1934-1939.prof. dr hab. Piotr Kołakowski, prof. zw. AP
2019.04.02Ewa JaszewskaEmigracja polska na łamach "Kuriera Lwowskiego" i "Gazety Lwowskiej" w latach 1883-1935ks. dr hab. Józef Szymański, prof. AP
2019.04.02Wojciech KrasuckiMinowce typu "Jaskółka" W koncepcji obrony Wybrzeża II Rzeczypospolitejprof. dr hab. Piotr Kołakowski, prof. zw. AP
2019.04.02Żaneta ChrzanowskaRola i przenikanie. Działalność Mateusza z Krakowa jako jednego z prekursorów nowych nurtów w średniowiecznej myśli filozoficznej, społecznej i politycznej na ziemiach polskich.dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP
2019.04.02Jolanta CzerwiakowskaSłużba zdrowia w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945-1956prof. dr hab. Wojciech Skóra, prof. zw. AP
2019.04.02Adam JurkowskiMilicja Obywatelska w powiecie lęborskim w latach 1945-1975prof. dr hab. Roman Drozd, prof. zw. AP
2019.04.02Jolanta KapiszkaRozwój kształcenia ustawicznego w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945-1975prof. dr hab. Roman Drozd, prof. zw. AP
2019.03.13Romualda PiotrkiewiczGranica Warmii w świetle dokumentacji kartograficzno-aktowej komisji delimatycyjnych z przełomu XVI i XVII wieku.dr hab. Paweł Gut, prof. AP
2019.03.13Anna Łozowska-PatynowskaTrzy relacje kronikarskie jako świadectwa przemian wizji świata, człowieka i stosunku kronikarza do przeszłości : "Kronika Polska" Anonima Galla, "Kronika polska" Wincentego Kadłubka oraz "Kronika Wielkopolska".dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP
2019.03.13Jacek JerschinaPolicja Państwowa w województwie warszawskim w latach 1919-1939
Geneza-organizacja-działalność.
prof. dr hab. Piotr Kołakowski, prof. zw. AP
2019.02.06Wojciech GajewskiSzkolnictwo średnie w województwie Słupskim w latach 1975-1998prof. dr hab. Roman Drozd, prof. zw. AP
2018.09.19Andrzej IdemOrganizacja i działalność Ekspozytury nr 1 Oddziału II Sztabu Głównego (Generalnego) Wojska Polskiego w latach 1921-1939prof. dr hab. Piotr Kołakowski, prof. zw. AP
2018.09.19Henryk JurkiewiczKlasztory dominikańskie w księstwie pomorskim do czasów reformacjidr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP
2018.09.19Agnieszka KlawinowskaSpołeczeństwo nie-pokoju. Analiza stresu średniowiecznych pół walki oraz innych zjawisk psychologii teatru działań wojennych na ziemiach polskich w świetle wybranych źródeł narracyjnych (do końca XIV wieku).dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP
2018.09.19Marcin PrusakWalki o Wał Pomorski i Kołobrzeg w 1945 roku w polityce i propagandzie Polski Ludowej w latach 1945-1989.dr hab. Zenon Romanow, prof. AP
2018.09.19Marzena ZielenkiewiczAkcja Łączenia rodzin w województwie gdańskim w latach 1950-1959prof. dr hab. Wojciech Skóra, prof. zw. AP
2018.06.06Alina Bacic-Saliszewska26. Odcinek Taktyczny UPA „Łemko" w Polsce w latach 1945-1947prof. dr hab. Roman Drozd, prof. zw. AP
2018.06.06Jakub SzuchytaOrganizacja i działalność Ekspozytury nr 4 Oddziału II Sztabu Głównego Wojcka Polskiego w Katowicach w latach 1930-1939prof. dr hab. Piotr Kołakowski, prof. zw. AP
2018.06.06Dominik RadeckiPrzestępczość graniczna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956dr hab. Zenon Romanow, prof. AP
2018.06.06Dorota TomaszewskaDzieje wyższej uczelni pedagogicznej w Słupsku w latach 1969-1990prof. dr hab. Wojciech Skóra, prof. zw. AP
2018.05.18Paweł PoczekajłoLudność ukraińska w województwie gdańskim w latach 1947-1989prof. dr hab. Roman Drozd, prof. zw. AP
2018.03.14Mariusz SampPierwsi Piastowie jako dowódcy w czasie wojen z Niemcami w okresie wczesnofeudalnymdr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP
2017.11.15Maria EnglerPrasa niemieckojęzyczna w Polsce w latach 1948-1958prof. dr hab. Wojciech Skóra, prof. zw. AP
Promotor pomocniczy:
dr Kacper Pencarski
2017.09.20Konrad MozgawaDruga Rzeczpospolita wobec kwestii Rusi Zakarpackiej w latach 1919-1939prof. zw. dr hab. Piotr Kołakowski
2017.06.21Łukasz LöperPowiat słupski w latach 1945-1956prof. dr hab. Roman Drozd, prof. zw. AP
Promotor pomocniczy:
dr Kacper Pencarski
2017.05.17Arkadiusz GrykoSłupski eksperyment gospodarczy na tle reform gospodarczych PRL w latach osiemdziesiątych XX wiekudr hab. Roman Drozd, prof. AP
2017.05.17Roman TalaśkaDzieje gdańskiego okręgu kolei państwowych w latach 1945-1956. Odbudowa, organizacja i funkcjonowanie  prof. zw. dr hab. Wojciech Skóra
2017.05.17Maciej WierzchnickiPaństwowe szkolnictwo podstawowe w Słupsku w latach 1945-1999 prof. zw. dr hab. Wojciech Skóra
2017.01.18Mariusz BorysiewiczDziałalność placówek Ministerstwa Spraw zagranicznych Drugiej Rzeczypospolitej w Harbinie w latach 1920-1941prof. zw. dr hab. Wojciech Skóra
2017.01.18Izolda WysieckaDzieje Kościerzyny w latach 1920-1939prof. zw. dr hab. Wojciech Skóra
2016.11.09Łukasz KempińskiDruga Rzeczpospolita wobec emigracji polskiej we Francji w latach 1918–1939prof. zw. dr hab. Wojciech Skóra
    
    
2015.05.13Aneta DudaOrdynat ołtycki Janusz Radziwiłł i jego rodzina. Społeczno-ekonomiczny obraz polskiej rodziny arystokratycznej w II połowie XIX i I połowie XX w.prof. zw. dr hab. Piotr Kołakowski

 

Znajdziesz nas tutaj