Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Filologiczno-Historyczny

Aktualności

Wyszukiwarka
Akadamia Pomorska Słupsk
Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologiczno - Historycznego nr 9/2018

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologiczno - Historycznego nr 9/2018

W związku z upływającym terminem realizacji Grantów Wydziałowych dla Młodych Naukowców w roku 2018 służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, informuję o konieczności składania sprawozdań z realizacji wykonanych zadań. Sprawozdanie winno zawierać opis wykonanych prac, osiągnięte cele, wymierne efekty badań, zestawienie kosztów potwierdzone podpisami i pieczęciami. Szczególnie z ...

20.12.2018

Znajdziesz nas tutaj