Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Filologiczno-Historyczny

Aktualności Wydziału

Akadamia Pomorska Słupsk
Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologiczno - Historycznego nr 9/2018

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologiczno - Historycznego nr 9/2018

W związku z upływającym terminem realizacji Grantów Wydziałowych dla Młodych Naukowców w roku 2018 służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, informuję o konieczności składania sprawozdań z realizacji wykonanych zadań. Sprawozdanie winno zawierać opis wykonanych prac, osiągnięte cele, wymierne efekty badań, zestawienie kosztów potwierdzone podpisami i pieczęciami. Szczególnie z ...

20.12.2018
Akadamia Pomorska Słupsk
Oświadczenie Dziekana WFH

Oświadczenie Dziekana WFH

W związku z akcjami protestacyjnymi dotyczącymi wprowadzenia tzw. ustawy 2.0 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

11.06.2018
Akadamia Pomorska Słupsk
Godziny dziekańskie 7 czerwca 2018 r.

Godziny dziekańskie 7 czerwca 2018 r.

W związku z organizacją na Wydziale Filologiczno- Historycznym Absolutorium 2018 w dniu 7 czerwca 2018 r. ogłaszam godziny dziekańskie od 9.30 do 13.30.

01.06.2018

Znajdziesz nas tutaj