Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Filologiczno-Historyczny

Akadamia Pomorska Słupsk
Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologiczno - Historycznego nr 9/2018

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologiczno - Historycznego nr 9/2018

W związku z upływającym terminem realizacji Grantów Wydziałowych dla Młodych Naukowców w roku 2018 służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, informuję o konieczności składania sprawozdań z realizacji wykonanych zadań. Sprawozdanie winno zawierać opis wykonanych prac, osiągnięte cele, wymierne efekty badań, zestawienie kosztów potwierdzone podpisami i pieczęciami. Szczególnie zwracam uwagę na aspekt finansowy raportu i skontaktowaniem się z Kwestorem oraz pracownikiem ds. projektów badawczych i rozwojowych w Biurze Prorektora ds. Nauki.

Regulamin GWMN oraz wymagane formularze znajdują się na stronie internetowej Akademii Pomorskiej w Słupsku w zakładce Biuro ds. Nauki. Sprawozdania należy składać do Dziekanatu do p. prodziekan ds. nauki dr Moniki Bielskiej w nieprzekraczalnym terminie 10 stycznia 2019 r., w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: monika.bielska@apsl.edu.pl

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego

/-/ Dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP

Znajdziesz nas tutaj