Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Filologiczno-Historyczny

Akadamia Pomorska Słupsk
Konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w wysokości 50 000 zł!

Z listu Sekretarza Kapituły do Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego :

[...] Już po raz piąty Kapituła Konkursu będzie oceniać i nagradzać najlepsze dzieła naukowe z zakresu szeroko ujętej humanistyki. Chcemy w ten sposób podkreślić znaczenie refleksji humanistycznej w naszym ogarniętym technologią świecie. Chcemy pokazać, że w polskiej nauce powstają prace o najwyższym poziomie naukowym. W dotychczas przeprowadzonych czterech edycjach konkursu mieliśmy niewątpliwy zaszczyt nominować i nagradzać prace wybitne i znakomite, które wybieraliśmy spośród bardzo dobrych dzieł nadesłanych na konkurs. Zgłoszenia pochodziły z wielu ośrodków naukowych, niemal wszystkich wydziałów humanistycznych polskich uniwersytetów i innych uczelni oraz instytutów PAN. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nadesłane na konkurs prace potwierdzą nasze dotychczasowe refleksje o wysokim poziomie polskiej humanistyki.

Prosimy zatem o rozpowszechnianie informacji o konkursie. Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną pracę, która została opublikowana w 2018 r. Spośród nich Kapituła wybierze pięć dzieł nominowanych do Nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2019 r. Jedna z prac, uznana przez Kapitułę za najlepszą, otrzyma Nagrodę w wysokości 50 000 zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata Nagrody nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 24 listopada 2019 r. w Filharmonii Łódzkiej.

Prace należy zgłaszać do 5 kwietnia 2019 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy (dotyczy także publikacji elektronicznych) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Do pracy należy dołączyć również zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych. Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

W załączeniu znajduje się lista prac nominowanych i nagrodzonych w poprzednich edycjach. Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie internetowej: www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl

Z wyrazami szacunku
Rafał Majda
Sekretarz Kapituły

 

Pełna treść listu :

 

Znajdziesz nas tutaj