Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Filologiczno-Historyczny

Akadamia Pomorska Słupsk
Konkurs na najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych

Konkurs na najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych

Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego zaprasza do zgłaszania prac do kolejnej edycji konkursu na najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych.

Prace należy zgłaszać do 5 kwietnia 2019 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy (dotyczy także publikacji elektronicznych) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie internetowej www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl

Znajdziesz nas tutaj